مواد لیز کننده

Slip Agents

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

یکی از مشکلات کار کردن با مواد پلیمری PET، چسبندگی سطحی زیاد آن‌ها می‌باشد که استفاده از مواد لیز کننده را اجتناب ناپذیر می‌نماید. مواد لیزکننده باعث کاهش ضریب اصطکاک سطوح ماده پلیمری در طی فرآیند تولید شده و از این طریق به تولید راحت‌تر قطعات پلیمری که از جنس PET می‌باشند کمک می‌کنند.
مواد لیز کننده

همچنین استفاده از مواد لیز کننده در بطری مواد آشامیدنی که پایه پلیمری PET‌ دارند موجب بازشدن راحت‌تر درب بطری‌ها می‌شود و به همین دلیل انتخاب مواد لیز کننده مناسب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. 

 

 

Agent Polymer Application Einar
slip agent PET Extrusion & Thermoforming 621

 

)