مواد روان ساز و کمک فرایند

Lubricants & process aids

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

این مواد جهت تسهیل حرکت مواد درون اکسترودر و کمک به فرایند تولید استفاده می شود.
مواد روان ساز و کمک فرایند

Agent Polymer Application Einar
Lubricant & Process Aids PVC injection moulding 201,303
)