مواد جداکننده از قالب

Mould Release

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

این مواد با روان سازی سطح تعامل بین ماده پلیمری و قالب در هر چرخه تزریق موجب تسهیل جداکردن قطعات از قالب می‌شود و با کوتاه کردن زمان‌های وقفه، عملیات تولید مداوم در صنایع مختلف مربوطه را تضمین می‌کند.
مواد جداکننده از قالب

 

Agent

Polymer

Application

Einar

mould release

PP

injection moulding

201,207

PVC

injection moulding

201,207

PE

injection moulding

201,207

PS

injection moulding

201,207

PC

optical media grade PC

207

general purpose

621

 

 

)